Въпроси и отговори за Уебсайт строител

Колко страници мога да направя с Уебсайт строител?

Категории: Уебсайт строител

Можете да направите колкото страници пожелаете. Уебсайт строител няма ограничения за броя на страниците. Освен обикновените страници, можете да поддържате новини (информацията се подрежда в обратен хронологичен ред) и събития (информацията се поддържа) в хронологичен ред. Към всяка страница можете да добавяте инфокарета и форми за обратна връзка.

 

 

Може ли моят уебсайт да бъде на два езика?

Категории: Уебсайт строител

Разбира се! Вашият уебсайт може да бъде и на повече от два езика. Когато даден уебсайт съдържа съдържание на повече от един език, Уебсайт строител автоматично генерира езикова навигация, която се разполага на удобно за посетителите място. Структурите от страници могат да бъдат различни за отделните страници.

 

 

Как се изгражда навигацията?

Категории: Уебсайт строител

Достатъчно е да подредите страниците и подстраниците на Вашия уебсайт в ред, който отразява логическата им връзка - Уебсайт строител автоматично генерира всички необходими навигационни елементи.

 

 

Мога ли да добавя втора колона? А трета?

Категории: Уебсайт строител, Уебдизайн

Разбира се. Всички теми за уебсайтове предоставяни от OnlineHub.BG са конструирани да поддържат три колони. Втората и третата колона се визуализират само когато в тях има съдържание. Когато дадената уебстраница има навигация насочваща към околните страници, последната се разполага във втора колона (навигационна).

Всяка от допълнителните колони може да съдържа инфокарета, списъци с новини, списъци със събития и форми за обратна връзка.

 

 

Как най-лесно да оформя съдържанието в моя уебсайт?

Категории: Уебсайт строител

Уебсайт строител разполага с богата библиотека от шаблони за подреждане на съдържание. Шаблоните отразяват взаимното разположение на различни елементи - изображения, текст, видео и др. С шаблоните за съдържание се работи бързо и се осигурява консистентност на Вашите уебстраници. В случай, че нямате възможност да обработвате Вашите изображения, Уебсайт строител Ви дава възможност да ги намали до разумен размер. Всеки уебдизайн от OnlineHub.BG използва съвременната концепция Responsive Web Design, която позволява Вашето съдържание да се адаптира към дизайна и устройството на което се визуализира.

 

 

Меню