Въпроси и отговори за Корпоративна електронна поща

Мога ли да използвам Корпоративна електронна поща от мобилния си телефон?

Категории: Корпоративна електронна поща

Разбира се. Можете да използвате Корпоративна електронна поща от произволно устройство, което поддържа протоколите IMAP и SMTP през криптирана връзка. На практика това включва всички съвременни телефони, таблети, преносими и десктоп компютри и съответните им програми за работа с електронна поща - Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Apple Mail и др.

 

 

Трябва ли да синхронизирам пощата си между различните устройства, които използвам?

Категории: Корпоративна електронна поща

Не. Вашата поща се съхранява на сървърите на OnlineHub.BG и всяко устройство я използва от там.

В случай че на различните устройства използвате различни програми за електронна поща, може да се наложи единствено да направите еднакви настройките си за записване на изпратените от Вас писма, напр. някои програми записват изпратените писма в папка Sent, а други в папка Sent Items.

 

 

Олеле, изтрих важно писмо. Какво да правя?

Категории: Корпоративна електронна поща

Не се притеснявайте, можем да възстановим безплатно изтритите Ви писма/папки до два часа след изтриването. В случай, че е изминало повече време от изтриването, се налага изваждането на писмото/папката от архив и услугата се заплаща. И в двата случая е достатъчно да се свържете с нас и да ни дадете информация за изтритото писмо/папка.

 

 

Мога ли да поставя автоматичен отговор за моята пощенска кутия?

Категории: Корпоративна електронна поща

Администраторът на Вашия домейн има права за управление на автоматичните отговори и пренасочванията на пощенските кутии на потребителите.

 

 

Защо да не използвам поща от някой от доставчиците на безплатна поща?

Категории: Корпоративна електронна поща
  • Защото не предлагат характеристики удобни за работа в екип- споделяне на информация и централизирано администриране;
  • Защото при някои от тях пощата не е Ваша, а тяхна;
  • Защото при повечето от тях нямате достъп през програми за електронна поща, а само през уеб интерфейс.

 

 

Меню