Корпоративна електронна поща

В работна среда електронната поща съдържа информация за партньори и проекти - информация, която е добре винаги да е достъпна за преглед. Именно натрупаната с времето информация прави електронната поща изключително важен актив за дадена организация.

В една организация е нормално да има смяна на кадри, както и вътрешни размествания. Добре е новопостъпилите да имат достъп до информация за работата на организацията преди да постъпят в нея, както и на напусналите я, да се прекрати достъпът до информационните и ресурси.

Корпоративната електронна поща на OnlineHub.BG предлага характеристики удобни за работа в екипна среда:

Управлението на характеристиките на Корпоративна електронна поща се извършва от Контролен панел и само от администратора на домейна.

 

Защо да не използвам поща от някой от доставчиците на безплатна поща?

Категория: Корпоративна електронна поща
  • Защото не предлагат характеристики удобни за работа в екип- споделяне на информация и централизирано администриране;
  • Защото при някои от тях пощата не е Ваша, а тяхна;
  • Защото при повечето от тях нямате достъп през програми за електронна поща, а само през уеб интерфейс.

 

Меню