Контролен панел

Контролният панел е модул с който можете да създавате потребители и да определяте достъпа им до ресурсите на Вашата организация съобразно техните трудови характеристики.

Контролният панел има два основни изгледа - за потребители и за администратора на домейна.

В потребителския изглед на Контролния панел можете:

  • да променяте личната си парола;
  • да променяте личните си настройки - език на интерфейса, времева зона и формат на изобразяване на дати и време;
  • ако сте отговорник за домейна можете да виждате издадените към Вашата организация фактури от OnlineHub.BG и да извършвате заплащането им с кредитна карта.

В изгледа на Контролния панел предназначен за администратора на домейна можете:

  • да създавате/редактирате/изтривате потребители - потребителски имена, пароли, имейл адреси, автоматични отговори на имейл адреси, пренасочвания на електронна поща и идентичности за електронна поща;
  • да създавате роли и да назначавате потребител(и), които ги изпълняват;
  • да създавате/редактирате/изтривате споделени пощенски папки, както и да определяте размера на квотата им и достъпа им от страна на различни потребители и роли;

 

Меню