Хостинг

Когато избирате да използвате услугите на OnlineHub.BG, не Ви се налага да мислите за неща като техническа поддръжка или хостинг - всичко е включено в месечната абонаментна такса.

OnlineHub.BG използва високотехнологичните сървъри на Supermicro, които са колокирани в изключително надеждния център за колокация на Нетера.

Специална система за монторинг наблюдава качеството на предоставяните от OnlineHub.BG услуги и известява системните администратори при възникване на проблем.

Данните на нашите сървъри са защитени от евентуални хардуерни повреди и се архивират регулярно на носител, който е извън центъра за колокация.

Достъпът Ви до услугите на OnlineHub.BG се осъществява само чрез криптирана връзка, което не позволява "подслушване" на комуникацията.

Меню