Подход OnlineHub.BG в изграждането на успешен уебсайт

За да бъде успешен даден уебсайт са необходими четири основни елемента:

 1. ясно определена цел;
 2. завладяващо съдържание;
 3. ясна и удобна навигация;
 4. привлекателен дизайн.

Възможни са два подхода при изграждането на уебсайт:

 • започва се от уебдизайна - т.нар. "стандартен" подход;
 • започва се от съдържанието - рационален подход, какъвто предлага OnlineHub.BG.

По-малкото е повече

Време за стартиране на уебсайт - с подход "OnlineHub.BG" - 2 часа

Разходи за стартиране на уебсайт за първите два месеца - подход "OnlineHub.BG" - 38.11 лв.

Процес на изграждане на уебсайт при "стандартен" подход

 1. Проучване за уебдизайнер, изпълнител на уебсайта и място за хостинг;
 2. Изготвяне на графично предложение от страна на уебдизайнера;
 3. Имплементиране на графичното приложение от изпълнителя;
 4. Изготвяне и въвеждане на съдържание от страна на собственика на уебсайта.

Недостатъци на "стандартния" подход

При оформяне и въвеждане на съдържанието в новоизградения уебсайт се проявяват недостатъците на "стандартния" подход - дизайнът се оказва "тесен" или прекалено "широк" за съдържанието. Представете си, че собственикът на уебсайта е избрал уебдизайн с основна навигация разположена в хоризонтална лента в горната част на уебсайта - табове. В общия случай, към момента на дискутиране на графичното оформление, собственикът е имал една представа кои ще са тези основни бутони, но достигайки до финала вече има друга представа и най-често се нуждае от още бутони или повече място за имената им, или пък няма ресурс да въведе съдържание за всяка отделна страница. Резултатът в такива случаи е "окастрено" съдържание или полупразен уебсайт - и в двата случая далеч от целите поставени пред уебсайта.

Процес на изграждане на уебсайт при подход OnlineHub.BG

 1. Абониране за някой от плановете на OnlineHub.BG;
 2. Изготвяне и въвеждане на съдържание от страна на собственика на уебсайта;
 3. Възможност за избор на уебдизайн във всеки момент.

Предимства на подход OnlineHub.BG

Обикновено в началото разполагате с по-малко съдържание, затова можете да изберете уебдизайн, който разполага съдържанието на по-малка широчина. При увеличаване на съдържанието можете да преминете към уебдизайн, разполагащ съдържанието на по-голяма площ. В зависимост от броя на основните страници можете да избирате между уебдизайн с основна навигация в табове или уебдизайн със странична основна навигация. Според наличието и броя на допълнителните рубрики - новини, промоции (инфокаре), форма за обратна връзка и календар, можете да използвате уебдизайн с една, две или три колони.

За да е успешен даден уебсайт е необходимо редовно обновяване на съдържанието - подобряване, редактиране и преструктуриране, за да е по-удобно за посетителите. С OnlineHub.BG имате пълен контрол върху съдържанието и възможност да изберете адекватен уебдизайн от предварително подготвените шаблони за уебдизайн.

В случай, че след постигане на яснота по отношение на съдържанието, не намирате уебдизайн, който да отговаря на изискванията Ви, можем да го направим по Ваше задание или да имплементираме уебдизайн изготвен от избран от Вас уебдизайнер.

 

Меню