Самоличности на потребители за е-поща

Корпоративната електронна поща на OnlineHub дава възможност даден потребител да може се представя по различен начин, характеристика, която в комбинация с използването на споделени папки създава условия за ефективна комуникация на дадена организация с нейните партньори.

Примерен сценарий:

В организацията Zen-Website.Com работят двама души: Иван и Мария. Всеки от тях иска да има персонална е-поща - ivan@zen-website.com и maria@zen-website.com. Освен това искат да имат обща е-поща info@zen-website.com, чийто адрес да е публикуван на уеб сайта им и в реклама в пресата.

Желанието на Иван и Мария е когато получат е-поща в info@zen-website.com да отговорят не като Иван, респ. Мария, а като потребител info. Тази организация ще позволи на всеки един от двамата да следи общата кореспонденция (получени писма и отговори) без значение кой от двамата отговаря.

Старомодно решение:

Всички стъпки се извършват от администратора на домейна - admin@zen-website.com

 1. Създава се отделен потребител info с персонална е-поща info@zen-website.com;
 2. Иван и Мария получават паролата за потребителя info.

Съвременно решение:

Всички стъпки се извършват от администратора на домейна - admin@zen-website.com

 1. Създават се потребители ivan@zen-website.com и maria@zen-website.com със съответните им е-пощенски адреси;
 2. Създава се обща папка info с адрес info@zen-website.com с права за достъп за Иван и Мария;
 3. Създава се обща папка info-sent, която е подпапка на info с права за достъп за Иван и Мария;
 4. За всеки от потребителите Иван и Мария се добавя самоличност info@zen-website.com, като за папка "Изпратени" се посочва info-sent.

След изпълнение на горните стъпки при получаване за писмо в папката info и отговаряне на писмото от Иван, отговорът ще отиде в папка info-sent, където ще е достъпен и за Мария. В случай, че Иван и/или Мария използват Mozilla Thunderbird е необходимо всеки от тях да конфигурира допълнителна самоличност в профила си в Mozilla Thunderbird.

Възможността за повече от една самоличност за е-поща може да се използва в уеб пощата на OnlineHub или в Mozilla Thunderbird. За съжаление останалите клиентски програми за е-поща не поддържат тази функционалност, което е една от причините да препоръчваме Mozilla Thunderbird.

Предимства на съвременното решение:

 • С нарастване на броя на потребителите и споделените папки не се увеличава сложността на работа;
 • Всички папки до които даден потребител има достъп се виждат на едно място и се достигат с едно потребителско име и парола;
 • Възможност за различни права върху е-писмата в споделената папка за различните потребители, напр. Иван може да има достъп само за четене на е-писма, а Мария да има възможност да чете и изтрива е-писма от споделената папка;
 • При напускане на организацията от даден потребител, за да се прекрати достъпа му е необходимо потребителят да бъде деактивиран. При реализация с отделен потребител за споделена е-поща е необходимо да се сменят паролите на всички споделени папки до които е имал достъп и всички останали потребители да бъдат осведомени за новите пароли;
 • Маркирането на писмата в общата папка като прочетени/непрочетени е отделно за всеки потребител, докато при реализацията с отделен потребител за споделена е-поща е еднакво за всички;
 • При достигане на е-пощата през уеб поща не се налагат отделни влизания в системата като различни потребители.

Меню