Създаване на потребител

Видео урок: Създаване на потребител с Контролен панел

За да създадете потребител е необходимо да работите с Контролния панел като като домейн администратор.

В Контролния панел от менюто Потребители изберете Създаване на потребител;

На първия екран от съветника:

 • Въведете името на потребителя;
 • Въведете потребителско име - това е името, което в комбинация с името на домейна, Вашият потребител ще използва за влизане в системата. Потребителското име може да съдържа само латински букви, цифри, точка, тире и долно тире. Препоръчително е потребителското име да съвпада с имейл адреса на потребителя;
 • Определете дали потребителя ще е отговорник за домейна. Отговорникът за домейна може да получава съобщения от OnlineHub.BG свързани с работата на системата и да преглежда и заплаща с кредитна карта фактурите за абонамент;
 • Въведете паролата на потребителя;
 • Натиснете бутона Напред.

На втория екран от съветника:

 • Ако е необходимо редактирайте/добавете имейл адресите за които потребителя ще получава поща;
 • Ако е необходимо можете да промените размера на квотата на персоналната пощенска кутия на потребителя;
 • Натиснете бутона Напред.

На третия екран от съветника:

 • Назначете на потребителя ролите, които ще изпълнява при работа с OnlineHub.BG. Всяка роля обобщава набор от права за достъп. Информация за съществуващите роли можете да намерите на страницата Системни роли. Можете да избирате едновременно повече от една роля като използвате мишката и задържите натиснат бутона Ctrl.
 • Натиснете бутона Напред.

На четвъртия екран от съветника:

 • Прегледайте дали въведената информация е коректна;
 • На този екран можете да видите дали направените промени биха се отразили на месечната Ви сметка;
 • Натиснете бутона Напред.

Вие успешно създадохте потребител.

 

Меню