Структурирайте съдържанието

Структурирането на съдържанието има два аспекта - оформяне на структура от страници и подстраници, и оформяне на съдържанието на конкретна страница.

За уебсайтове е подходящ подходът "Обърната пирамида", който се изразява в извеждане на най-важната информация на първо място и последващо излагане на детайли и обща информация.

Подход "Обърната пирамида" при структуриране на съдържание за уебсайт
Подход "Обърната пирамида" при структуриране на съдържание за уебсайт

 

Оформяне на структура от страници

Създаване на структура от страници се налага когато информацията е обемна и се предполага, че различни групи посетители ще се интересуват от различна степен на детайлизиране. В този случай страниците от по-високите нива трябва да предлагат повече основна информация, а по-детайлната информация да бъде отделена в подстраници.

Уебсайт строител Ви дава възможност за лесно управление на структурата от страници на Вашия уебсайт. Всички навигационни блокове се построяват автоматично от създадената от Вас структура.

Оформяне на съдържание на конкретна страница

Силно препоръчително е оформянето на параграфи и заглавия (според важността) на отделните части на информацията  - улесняват "сканирането" на страницата.

В съдържанието на страниците от по-високо ниво е препоръчително да има хипервръзки водещи към страниците с по-специфична информация. Хипервръзките обикновено се визуализират различно от основния текст и това улеснява посетителите, които "сканират" за по-детайлна информация.

Меню