Поставяне на код в секцията HEAD

В процеса на популяризиране на Вашия уебсайт, както и в процеса на интегрирането му с други уебсайтове и приложения, ще Ви се наложи да поставяте фрагменти от програмен код в секцията HEAD. Най-често това са случаи като:

За да добавите фрагмент от програмен код във Вашия уебсайт е необходимо да извършите следните действия в Уебсайт строител:

  1. Изберете от менюто Настройки -> Определяне на HTML заглавни части;
  2. Изберете Добавяне на елемент на заглавната част (HEAD) на HTML;
  3. В полето Елемент на заглавната част (HEAD) на HTML поставете предоставения Ви фрагмент;
  4. В полето Описание опишете предназначението на програмния фрагмент. Единствената цел на описанието е да Ви помага Ви да различите отделните фрагменти;
  5. Щракнете на бутона Запис.

При одобрение на промените е необходимо да изберете опцията HTML заглавна част в секцията Нови/променени настройки.

Меню