Запознайте се с посетителите на уебсайта Ви

Един интернет потребител може да се превърне в посетител на уебсайта Ви като:

  • Напише адреса на уебсайта Ви в полето за адрес на уеб браузъра си;
  • Щракне на хипервръзка в друг уебсайт или имейл;
  • Избере Вашия уебсайт от резултатите от търсене в търсеща машина и др.

Независимо по какъв начин даден потребител стига до Вашия уебсайт, той е там за да намери информация. И я иска бързо, много бързо.

Благодарение на търсещите машини като Google, потребителите на Интернет и уеб са в състояние да намерят търсената информация между милиони уеб страници за секунди. Показването на поне няколко страници с резултати от дадено търсене, поставя всяка уеб страница в силно конкурентна обстановка, която от своя страна определя следния модел на поведение на посетителите:

  • Първи поглед - посетителят се ориентира, къде е основното съдържание, лого, наличие на навигация;
  • Втори поглед - посетителят сканира основното съдържание за ключови думи, които да подсказват че е на правилното място;
  • Трети поглед - посетителят стига до този етап само ако на "втори поглед" е останал удовлетворен, едва тогава започва по-подробно да преглежда съдържанието на Вашата уеб страница.

За да преминете етапа "първи поглед" е необходимо дизайнът на Вашия уебсайт да е подготвен по начин, който да позволи бърза ориентация на посетителите. Готовите теми предлагани с Уебсайт строител са конструирани така, че максимално да улеснят посетителите.

Преминаването на етап "втори поглед" се обуславя от качеството на Вашето съдържание. Колкото по-добре е структурирано, толкова по-големи са шансовете за преминаване към "трети поглед".

Посетителите на Вашия уебсайт стигат до "трети поглед". Честито, но не се отпускайте - хиляди други уебстраници са на едно щракване с мишката, затова предложете на посетителите си уникално, релевантно и лесно за четене съдържание.

Меню