Добавяне на език

Уебсайт строител дава възможност да управлявате многоезични уебсайтове. Когато Вашият уебсайт има дефиниран повече от един език, автоматично се генерира навигационен блок, който дава възможност на посетителите да избират между посочените от Вас езици. Готовите теми разполагат езиковата навигация по начин, който едновременно е подходящ за съответния уебдизайн и удобен за посетителите.

Видео-урок: Добавяне на език за уебсайт

За да започнете работа по Вашия уебсайт е необходимо да дефинирате поне един език, което става по един от двата начина:

  • щраквайки с мишката на надписа "Моля, дефинирайте поне един език". Този надпис спира да се появява след като дефинирате поне един език.;
  • изберете приложението "Уебсайт строител" и от менюто изберете "Настройки" -> "Добавяне на език".

Изберете език от списъка с езици и натиснете бутона "Добавяне".

Вие успешно добавихте език за Вашия уебсайт. Изберете от менюто "Страници", за да можете да създавате и редактирате страници за дефинираните езици.

 

Меню